SQL Atölyesi

İleri düzey SQL atölyesi, veri tabanı yönetimi ve sorgulama konularında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu atölye, karmaşık veri tabanı yapıları üzerinde etkili sorgular oluşturmayı, performans optimizasyonu yapmayı ve veri tabanı yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar veri kümeleri üzerinde analiz yapma ve veri tabanlarını optimize etme yeteneklerini artırırlar. Atölye veri odaklı kariyerlerde uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir adımdır ve karmaşık veri tabanı sorunlarını çözme becerilerini güçlendirir.
Modüller


Veritabanı Temelleri ve Tasarımı

Veri Türleri

Temel Sorgular

Operatörler

İleri Seviye SorgularEğitmen


Neslihan Tıraş


Takvim - Süre


1 Temmuz 2024 - 20 Ağustos 2024

Haftada 2 gün, 4 saat

16 gün

Toplam 32 saatKazanımlar


. Veritabanı yönetimi ve tasarımı temellerini öğrenme, ilişkisel veritabanı kavramlarını anlama ve veritabanı modelleme becerilerini geliştirme.

. Farklı veri türlerini tanıma ve bunların nasıl depolandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi edinme.

. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi temel SQL sorgu komutlarını öğrenme, veri tabanından veri alma ve işleme becerilerini geliştirme.

. Mantıksal, karşılaştırma ve aritmetik operatörlerin kullanımını anlama, veri sorgulama ve filtreleme becerilerini geliştirme.

. JOIN, SUBQUERY, STRING gibi ileri seviye SQL sorgu tekniklerini öğrenme, karmaşık veri sorgulama ve analiz becerilerini geliştirme.Kimler Katılabilir?


Yazılım geliştirme ve veri bilimi alanlarına ilgi duyan ve kariyerini bu yönde geliştirmek isteyenler

Yazılım geliştirici ve mühendisler

Veri analistleri ve veri bilimciler

Sistem yöneticileri ve veritabanı yöneticileri

BT ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri

İş analistleri ve proje yöneticileriMateryaller


Atölye çevrimiçi platformda sunumlar ve çeşitli görsel malzemeler eşliğinde yapılacaktır. Sunum dosyasının özet hali ve öğrenim sürecini desteklemesi için atölye sürecinde kullanılacak metinsel ve görsel medya içerikleri de katılımcılar ile atölye bitiminde paylaşılacaktır.


Belge 


Atölye sonunda katılımcılara Database Bilişim tarafından gerçekleştirilen atölyeye katılım sağladıklarına dair bir katılım belgesi verilecektir.


Fiyat 


Çalışan / Mezun : 12.000 TL + KDV

Öğrenci : 8.400 TL + KDV


Atölye Başvurusu